Tempel i Nepal

NÄR LIVET KALLAR

PÅ JOBBET

Det här är för dig som arbetar med andra människor personliga processer eller med psykisk ohälsa
och som vill bredda och fördjupa din kunskap eller behöver inspiration till personalen.

MENTORSKAP

Det här är privatundervisning för dig som arbetar med andra personer, exempelvis läkare, teraputer, hypnotisörer och coacher.

Västerländsk och österländsk psykologi möts till en helhet och ett samförstånd och allt anpassas för att möta dig där du står idag. Utifrån din kunskap bygger vi först en bas av allmän kunskap kring fundamentala psykologiska synsätt både från öst och väst och specialiserar därefter kunskapen för vad just du är intresserad av eller behöver. 

Andra ämnen är exempelvis
– österländska psykologi
– de djupare mekanismerna i mindfulness
– energihypnos
– att arbeta med energin i möte med andra
– psykologiska mekanismer i självskadande
– suicide

Det här är en investering för inte bara ditt yrkesliv, det är kraftfulla möten med nya sätt att se världen och den kunskap du redan har och också dig själv. Vi rör oss i terräng som sätter igång djupa och kraftfulla processer och du behöver vara starkt motiverad och inte vara rädd för en förändring även i ditt eget liv. 

Här kommer snart mer information, tills dess kan du läsa om hur det fungerar och om allt det praktiska på sidan om mentorskap för privatpersoner HÄR!  Där ser du också en del av det du lär dig, fast du lär dig att lära ut det och att använda det i din profession. 

R.C. NETWORK

Jag är medlem i det Londonbaserade nätverket R.C. som är specialiserade på mental support och coaching till personer som med anledning av sin utsatthet som offentliga personer har extra stort behov av integritet, och bistår framför allt med utbildning av både befintliga medarbetare och trainees. Har du blivit rekommenderad att kontakta mig för mentorskap av någon i nätverket så har du hamnat rätt! Informera mig om det så tar vi med viktiga bitar i R.C:s arbetskultur redan från start.

R.C. står för hela eller delar av din kostnad när du är T1-trainee. Observera att detta gäller alla, det vill säga om du till exempel är läkare eller massör och ombetts kontakta mig för mentorskap. 

Vid utbildning inom nätverket R.C. använder vi oss också av hotellmiljöer som i min vanliga mentorskap men har även några egna miljöer vilka kan komma att nyttjas. De är inredda utifrån en medvetet stimulerande design och är mycket trivsamma. Där finns även flertalet gästrum där du kan komma att bo istället för på ett hotell.  

FÖRELÄSNINGAR

Jag får ibland förfrågningar om föreläsningar fokuserade kring ämnet psykisk hälsa, exempelvis hur jag fick livet på banan igen. Jag hjälper gärna till med det! 

Det kan vara en inspirerande föreläsning för personal som arbetar med personer med psykiskt ohälsa, hur viktigt det är att aldrig räkna ut någon, som jag brukar säga, är inte mitt liv värt att leva?

Ibland finns också något specifikt intresse, exempelvis bemötande av självskadande personer. Jag kan då exempelvis förklara vad som var olämpligt bemötande och framför allt varför det var det, vad som händer inom en och hur det kan trigga självskadandet, och vad som är bättre alternativ och varför det fungerar bättre. Jag kan även fördjupa föreläsningen kring vad det faktiskt var som gjorde att jag gjorde mig så förfärligt illa, vad det var som var trasigt inom mig, och hur jag kunde vända det. 

Jag har föreläst på stora kongresser om psykisk ohälsa, exempelvis Suicidprevention där jag var en av huvudföreläsarna. Det har även hänt att organisationer tar in mig för anhörigstöd, Svenska Kyrkan har tagit in mig i sitt arbete med att engagera sig i psykisk ohälsa och socialtjänsten i en kommun tog in mig till en föreläsning för både  personal och brukare vilket skapade helt nya möten dem emellan. För att nämna några exempel. 

Slå en signal så pratar vi möjligheter! 
Läs gärna mer om föreläsningar HÄR!

VÅRDUTBILDNINGAR

Life by Anneli Wester

Jag hjälper gärna till på vårdutbildningar och liknande och kan ge ett djupt och väl bearbetat patientperspektiv och förklara så det blir begripligt och ge konkreta övningar.

Det går även bra att väva in geniusperspektiv. 

Mer info kommer!

Life by Anneli Wester