legal notices

Allmänt

Firma Anneli Wester är en firma och Anneli Wester - Life rules AB är ett aktiebolag, båda med säte och adress Havsörnsgatan 6B, 416 55 Göteborg.

Referenser till “Anneli Wester”, ”byrån” eller ”bolaget” på denna hemsida skall normalt ses som referenser till Firma Anneli Wester och/eller Anneli Wester – Life rules AB.

Disclaimer

Material som publiceras på Anneli Westers hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt otillåtet användande av material på hemsidorna sker på användarens egen risk. Anneli Wester ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till material på Anneli Westers hemsida eller material på annan hemsida med länk till eller från Anneli Westers hemsida.

Immateriella rättigheter

”Anneli Wester", "Annelistyle", "Life requires action", "Anneli was here!!", “Life rules!” samt "Anneli Wester"-, "Annelistyle"-, "Life requires action!”-, "Anneli was here!!"-, "AW"-, “Life rules!”-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Anneli Wester. 
Anneli Wester förbehåller sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Material som publiceras på Anneli Westers hemsida tillhör Anneli Wester eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av materialet på hemsidan är, förutom för strikt privat bruk, förbjuden utan Anneli Westers medgivande.

Om personupgifter

På Anneli Westers hemsida finns det bl.a. möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrev eller att anmäla sig till ett event. Om Du väljer att anmäla dig till nyhetsbrev eller att anmäla dig till ett event elektronisk ombeds du lämna vissa personuppgifter, Anneli Wester, eller den Anneli Wester anlitar, kan komma att behandla personuppgifterna för att hantera meddelandet eller ärendet. 

Gällande behandling av personuppgifter i samband med samarbete och/eller sponsring kan personuppgifterna komma att publiceras för att sprida information om sponsringen och/eller samarbetet, om du inte lämnat information om att du motsätter dig sådan publicering.

Du kan när som helst begära att Dina uppgifter korrigeras eller raderas. Skriv till Anneli Wester, Havsörnsgatan 6B, 416 55 Göteborg. Du kan även kostnadsfritt, en gång per år, erhålla uppgift om vilka personuppgifter som Anneli Wester behandlar om Dig.

Personuppgiftsansvarig för behandling av Dina uppgifter är Anneli Wester, Havsörnsgatan 6B,
416 55 Göteborg.

cookies

Om cookies

På Anneli Westers hemsida används session cookies. Session cookies är temporära textfiler som lagras på Din dator under tiden Du besöker hemsidan men som raderas när Du stänger Din webbläsare. Session cookies används för att hålla reda på vilka informationssökningar som hör till vilken besökare.

Om Du inte vill att cookies skall sparas på Din dator kan Du förhindra detta genom att ändra inställningarna på Din webbläsare. Väljer Du att inte acceptera cookies kan hemsidan fortfarande användas men med begränsad funktionalitet.

Den här hemsidans statistik analyseras med hjälp av Google Analytics. Här kan du läsa hur Google använder uppgifter när du använder hemsidan.

>> INFORMATION OM HUR UPPGIFTER ANVÄNDS AV GOOGLE

Copyright (©) 2015 Anneli Wester. All rights reserved.