Anneli Wester juridik hypnos alternativ behandlare

juridik för alternativa COACHER OCH TERAPEUTER

Alternativa behandlingsformer växer i Sverige som aldrig förr och det är ju himla trevligt!
Men det kan vara svårt att förstå vad man kan göra som coach eller terapeut vad gäller juridiska ramar. 
Kurserna riktar sig till alternativa behandlare som inte arbetar i ett legitimerat yrke. 
Det går även bra att anlita mig till ert eget kursevent, se priser nedan.

Jag vill ge dig frihet
att kunna din grej

Anneli Wester frihet

Kvalitetssäkring är viktig för att skapa trygghet för dig som behandlare men också för dina kunder och genuin kunskap är bästa verktyget. Kunskapsnivån om vad som gäller regelmässigt är väldigt låg hos många alternativa behandlare och det är inte ovanligt att man är direkt olaglig i sin verksamhet, en del som är oseriösa bryr sig inte om att införskaffa kunskap, men många vill verkligen lära sig så det blir rätt.

Det finns en del kurser på marknaden som hålls av icke-jurister och tyvärr har jag alltför ofta hört berättelser om när någon har fått bristfällig eller rent av felaktig information. Reglerna skiljer sig i mycket för de som agerar i ett legitimerat yrke, t.ex. en legitimerad psykoterapeut, psykolog eller dietist kontra en alternativ behandlare utan legitimation, både vad man får göra och vilka skyldigheter man har, regler kring sekretess och hur det fungerar om något går fel.

master of masters

Böneflaggor i Himalaya

Jag har en masterexamen i juridik och är specialiserad inom detta rättsområde och har även läst företagsekonomi, redovisning och nationalekonomi på universitet. Dessutom har jag ett eget intresse för alternativa behandlingsformer och har studerat hypnoterapi i Nepal och har även läst klinisk hypnoterapi på universitet i London och har en mängd olika coach- och ledarskapsutbildningar och insatt i mycket av problematiken kring alternativ behandling och kan därför presentera en högkvalitativ utbildning.

glad juridik rules!

Jag är även utbildad inom retorik och i kombination med min egen lite speciella Annelistyle så är jag uppskattad för mitt fokus på att göra juridiken både enkel, lekfull och rolig. Inga böcker, inga jobbiga texter och tunga haranger av fakta utan jag tar dig istället med på en spännande och lekfull resa av nya upptäckter och ger dig de redskap du behöver utmed vägen utan att du kanske ens märker det.

Vad jag önskar du får med dig

Fontän

Kursen riktar sig till dig som alternativ behandlare och som inte arbetar med en yrkeslegitimation. Målet med kursen är att du ska ha kunskap om flertalet grundläggande regler som gäller för din verksamhet och att du har en förståelse för varför det är så, på ett sådant sätt att du också kan tillämpa det i det verksamhet. Kunskapen du får med dig ska göra att du känner dig tryggare i din yrkesutövning och du dessutom ska kunna ge dina kunder korrekt information och på ett sådant sätt att de också känner mer trygghet inför din professionalitet, kvalitet och seriositet.

KOMPISRABATT!

ENKELT! För varje kompis som anmäler sig till JURIDIK för alternativa coacher och terapeuter steg 1 får du 500 kr kompisrabatt, kompisen anger ditt namn och telefonnummer vid kursanmälan i rutan för kompisrabatt och erhåller också 500 kr kompisrabatt – KLART!

Och vet du, ni behöver inte gå samma kurs för att kompisrabatten ska gälla!

certifiering

Efter genomgången kurs steg 1-3 finns möjlighet till test för certifiering. Certifieringen är ett bevis att du har kunskap och det går därför inte bara att sitta av tiden på kursen utan det fodrar mental närvaro och aktivt deltagande för att klara testet.

Du bokar tid för muntligt test tidigast en månad efter fullföljande av steg 3. Testet sker i samtalsform och tar omkring en timme. Senast 24 timmar senare får du besked om du har tillräckliga kunskaper för certifiering. Om du har tillräckliga kunskaper skickas certifikat med posten inom ett par dagar. Om du inte klarar certifiering kan du göra om testet upp till två gånger eller gå om hela eller delar av utbildningen till reducerat pris 995 kr per delkurs. 

INNEHÅLL

Anneli Wester juridik hypnos alternativa behandlare

Kursen består av tre steg om vardera två dagar.

Ur innehållet, steg 1-3.
– Välkommen till juridikens värld, spännande intro!
– Vad är egentligen en alternativ behandlare?
– Vad innebär certifiering, diplomering och liknande?
– Att förstå vilka regler som gäller just mig.
– Skillnader mellan en legitimerad yrkesutövare och en alternativ behandlare.
– Vad du får göra och inte får göra och varför.
– Vad du är skyldig att göra.
– Vad händer om något går galet? Behandlarens okunnighet, vårdslöshet, ansvar och försäkringar.
– Om du blir anmäld.
– Behandlarens ansvar för klienten.
– Om klienten mår så dåligt att du inte kan hantera det.
– Sekretess, tystnadsplikt, förvaring av anteckningar m.m.
– Hantering av anteckningar, mejl och annan skriftlig dokumentation och kommunikation.
– Hur du får och inte får marknadsföra dig.
– Vad du måste informera om på din hemsida. 
– Alternativa behandlare och sociala medier.

DATUM STEG 1 och 2

Då jag har blivit engagerad i ett större projekt startar inte nya steg 1-kurser förrän tidigast våren 2020. 

Anmälan stängd.

 DATUM steg 3

Deltagare från steg 2  meddelas via mejl

pris deltagare

PER STEG
2,995 kr

Pris efter anmälningsdatum fram till kursstart i mån av plats: 3,995 kr

CERTIFIERING
Inkl. test och certifikat, per testtillfälle: 995 kr

Fika ingår, lunch ingår ej.

Kompisrabatt

För varje kompis du tar med får du 500 kr kompisrabatt. Kompisen uppger ditt namn och mobilnummer vid kursanmälan och erhåller också 500 kronor kompisrabatt. Kompisrabatten dras av på era slutfakturor. Läs mer i villkoren. 

priser vid bokning till
eget kursevent

PRISER
INKLUSIVE MOMS

1 DAG
40 000 kr

2 DAGAR
30 000 kr/dag

4 DAGAR
27 500 kr/dag


6 DAGAR
25 000 kr/dag

Inklusive moms och 24
 timmars restid per bokad dag.

CERTIFIERING
Inkl. test och certifikat, per testtillfälle per deltagare:
1 000 kr

RESEKOSTNAD
Exklusive reskostnad och eventuellt boende.

DITT ANSVAR
Beställaren står för lokal och PP-utrustning.

AVBOKNING
Från 30 till 90 dagar: 30%
Mindre än 30 dagar: 90%

Anneli Wester juridikkurs för alternativa terapeuter och coacher

Villkor och övrigt

Kursen riktar sig till coacher, terapeuter och andra alternativa behandlare som inte arbetar i ett legitimerat yrke. 


ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift 995 kronor.
Resterande kursavgift betalas senast 14 dagar innan kursstart. Faktura skickas med post eller mejl.

Begränsat antal platser. För anmälan efter anmälningstidens slut kontakta mig. 

SJUKDOM
Vid sjukdom återbetalas 50% av kursavgiften fram till 15 dagar före kursstart vid insändande av sjukintyg. 

RESERVATION
Reservation för att kursen kan komma att ställas in vid färre än tio deltagare. Besked lämnas senast 14 dagar innan kursstart. Kursen kan även komma att ställas in vid akut sjukdom eller oförutsedd händelse utanför arrangörens kontroll. Vänta därför gärna med att boka resa och boende. Vid inställd kurs återbetalas hela kursavgiften, inklusive anmälningsavgift. 

LOKAL, BOENDE OCH RESVÄG
Lokal bestäms 14 dagar innan kursstart och väljs för att passa deltagarantalet på bästa sätt.
Tips om boende och resväg lämnas i utskick innan kursstart.

TILLGÄNGLIGHET
Kursen hålls som huvudregel i en lokal tillgänglig för rullstol och permobil och med handikapptoalett och hörselslinga.

Om en kurs inte har denna tillgänglighet anges det särskilt. 

Personlig assistent eller tolk kan närvara kostnadsfritt men informera senast 20 dagar i förväg så att detta kan beaktas vid val av lokal. 

PERSONUPPGIFTER
Lämnade personuppgifter används för att hantera anmälan, kommunikation inför kursstart och för att hantera eventuell kompisrabatt.
Personuppgifterna lämnas ej till tredje part.
Här finns mer information om hur dina personuppgifter hanteras

KOMPISRABATT
Kompisrabatten gäller när en kompis anmäler sig JURIDIK för alternativa coacher och terapeuter steg 1.
Du måste själv vara anmäld till eller ha gått steg 1
för att du och din kompis ska kunna få kompisrabatt. 
Du och kompisen behöver inte gå samma kurs
för att kompisrabatt ska gälla.
 Kompisen måste ange ditt namn och mobilnummer i rutan för kompisrabatt vid kursanmälan för att kompisrabatten ska gälla. Kompisrabatt går ej att erhålla i efterhand. Kompisrabatt dras av på era slutfakturor.
Max 2,000 kr kompisrabatt per kurs per person.
Du kan samla kompisrabatt till steg 2 och 3.
Max totalt 6,000 kr kompisrabatt per person.
Kompisrabatt kan endast användas som rabatt på kursen, kan ej överlåtas och ej använd kompisrabatt ersätts ej.