tänk om det går

att leva

I samband med min födelsedag i februari 2018 bestämde jag mig för att fira livet på ett nytt sätt. För mig är födelsedagen alltid en påminnelse om att jag lever. Det är ingen självklarhet i mitt liv. Det var ruskigt nära att jag strök med flera gånger. Och jag vill fira att jag lever och själva livet i sig  – genom att försöka hjälpa någon i en liknande situation. 

TOP NOTCH MENTORSKAP

Jag arbetar idag som mentor runt om i världen. Det är en exklusiv mentorskap för samhällets mer ekonomiskt priviligierade. Samma slags mentorskap vill jag ge till en tjej som har det som jag hade det. Det vill säga en ung tjej som inte klarar att hantera livet, livet är knas och ligger i diket, med framför allt självskadebeteende som primära ventil.

QUEEN STYLE

Du får komma till Göteborg vid tre tillfällen om vardera tre dagar och få mentorskap. Det ingår samma exklusiva boende och annat som mina vanliga kunder har. Resa, boende, mat och mentorskap är helt fritt. 

ANNELI WESTER

Vem jag är kan du läsa här.

MENTORSKAP IS DA SHIT!

Vad mentorskap innebär kan du läsa här. Det är mycket viktigt att du är införstådd med att det här inte är en form av terapi eller coaching utan just mentorskap. Det vill säga en form av privatundervisning om livet och att kunna hantera livet. Vi fördjupar oss inte i din bakgrund, din personliga problematik eller dina oförmågor. Det vi pratar om är basala mänskliga, psykologiska och filosofiska aspekter som berör alla oavsett bakgrund och eventuell problematik. Inget av det vi gör är vård eller har med din eventuella vård att göra utan är närmare att se som utbildning. Det går alldeles utmärkt att du fortsätter med en terapeutisk kontakt parallellt med att vi ses. 

MEN VARFÖR DÅ?

Avsikten är att ge dig nya tankesätt och mentala verktyg att hantera livet bättre och som du precis som alla har stor användning av i livet.

VAD fodras AV DIG?

Att du genuint vill det här och att kan komma till Göteborg vid tre tillfällen om vardera tre dagar under sommaren och/eller hösten 2018. 


Jag ger dig det här för jag vet att ditt liv är värt att leva. Om du bara visste hur du ska hantera det. Och kan du lära dig att hantera livet så du slipper ligga i diket i alla fall stup i ett så, ja, finns det något vackrare? Och jag gör det i total respekt för dig som människa. Och jag hoppas du kan respektera mig tillbaka. Och undrar du wtf sa hon nu eller nåt så säger du det. Eller skriker. Det är okej. Men du startar inte ett världskrig med mig. Precis som jag inte startar ett världskrig med dig. Ömsesidig respekt.  Och du klarar att hålla det. 

Och fokus på möjligheter. Och gärna försöka ha lent och snällt och kul när vi håller på. Så gott du förmår. 

Typ så. Det är allt. 

DATUM

20 februari

20 februari läggas ansökan ut. 

1. Ladda ner ansökningsformuläret "FRI MENTORSKAP 2018", skriv ut i pappersformat, fyll i så gott du förmår och skicka med gammelpost till adressen nedan. 
OBS! Detta är enda sättet att ansöka.

2. Bifoga ett frankerat kuvert med ditt namn och din adress för att kunna få svar.

Skicka till: 

Anneli Wester

Havsörnsgatan 6B

416 55 Göteborg

20 mars

20 mars är sista dag för ansökan.

Du har ingen fördel av att skicka in tidigt så sov gärna någon natt på hur du ska formulera dig. Skriv, sov, kolla nästa dag, oh shit, ändra, sov igen, osv. 

20 april

Senast 20 april har du fått besked med posten om hur det har gått med just din ansökan – förutsatt att du har bifogat svarskuvert. Upp till ett tiotal personer får då besked att jag vill ha ytterligare information och eventuellt en enklare intervju. Fodrar intervjun resa är resan utan kostnad för dig. 

20 maj

20 maj är det bestämt vem det blir och den som blivit utvald blir informerad.  Övriga får också besked.

20 Juni

Omkring den 20 juni drar vi igång mentorskapen. 

INTEGRITET

Jag behandlar dig och dina angelägenheter med precis samma höga diskretion som jag behandlar mina vanliga klienter.  Det gäller både att det är du som är utvald, vad vi pratar om och andra uppgifter om dig och ditt liv. 

Inga uppgifter som du anger i pappersansökan behandlas elektroniskt och samtliga ansökningshandlingar destrueras när urvalets gjorts. Inga uppgifter sparas i något avseende. Enda undantaget är personen som får mentorskapen då jag kan behöva uppgifterna under mentorskapen och de destrueras därefter. 

FRÅGOR

Per mejl som du hittar här

VARMT TACK

Med hjälp av mina vänner och följare på Facebook kan jag ibland göra ett spadtag för världen. Det är ju omöjligt för mig att både ge min tid och också betala alla kostnader för alla hjälpprojekt. Hittills har det mest varit i Nepal och vid syriska gränsen och nu blev det ett projekt på hemmaplan. Varmt tack till mina vänner och följare på Facebook som bidragit till kostnader för resor, hotell och mat för deltagaren och som möjliggör just det här projektet. Det blev vackraste sortens födelsedagspresent.